Bảng giá phần mềm FPT eInvoice

DIGITA là đối tác bán hàng và triển khai Phần mềm Kế toán FPT eInvoice. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá phần mềm FPT eInvoice như sau:


Bảng giá dịch vụ và phần mềm

GÓI CƯỚC

FPT.EINVOICE 200
FPT.EINVOICE 300
FPT.EINVOICE 500
FPT.EINVOICE 1K
FPT.EINVOICE 2K
FPT.EINVOICE 3K
FPT.EINVOICE 5K
FPT.EINVOICE 7K
FPT.EINVOICE 10K
FPT.EINVOICE 12K
FPT.EINVOICE 15K
FPT.EINVOICE TỪ 20K

SỐ LƯỢNG

200
300
500
1.000
2.000
3.000
5.000
7.000
10.000
12.000
15.000
20.000

ĐƠN GIÁ

1.000đ
950đ
850đ
750đ
600đ
500đ
450đ
400đ
350đ
350đ
350đ
300đ

THÀNH TIỀN

200.000đ
285.000đ
425.000đ
750.000đ
1.200.000đ
1.500.000đ
2.250.000đ
2.800.000đ
3.500.000đ
4.200.000đ
5.250.000đ
6.000.000đ

Phí bản quyền dịch vụ: 500.000đ/5 năm

Phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử
•  Sử dụng mẫu có sẵn:     Miễn phí
•  Thiết kế mẫu:              2.000.000đ
Phí tích hợp: Theo yêu cầu tích hợp của doanh nghiệp

Phí Chữ ký số FPT CA Cloud (đã gồm VAT)
•  1 năm hoặc 10.000 hóa đơn ký:      825.000đ
•  2 năm hoặc 20.000 hóa đơn ký:   1.320.000đ
•  3 năm hoặc 30.000 hóa đơn ký:   1.650.000đ

Liên hệ với chúng tôi