Phần mềm hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE

DIGITA là đối tác bán hàng và triển khai MISA MeInvoice. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá MISA MeInvoice như sau:


Phí khởi tạo và gói dịch vụ


1) Phí khởi tạo dịch vụ 1.000.000 đồng

(Khởi tạo lần đầu tiên/thuê bao khi sử dụng chính thức)


2) Gói dịch vụ:

STT Gói dịch vụ Số lượng HĐ Đơn giá VND/HĐ Thành tiền (VND)
1 MEI-300 300 1,300 390,000
2 MEI-500 500 980 490,000
3 MEI-1000 1,000 790 790,000
4 MEI-2000 2,000 595 1,190,000
5 MEI-5000 5,000 478 2,390,000
6 MEI-10000 10,000 389 3,890,000
7 MEI-100000 100,000 300 30,000,000

3) Dịch vụ thiết lập mẫu hóa đơn

  • Khách hàng nên chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định trong kho mẫu hóa đơn có sẵn của MISA đã thiết lập theo đúng quy định: Miễn phí
  • Khách hàng dùng mẫu mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới): 2.000.000 VNĐ
  • Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm). MISA hỗ trợ sửa mẫu theo yêu cầu đặc thù: Thỏa thuận 

Ghi chú:

  • Không giới hạn số lượng người dùng
  • Không thu phí duy trì hàng năm
  • Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm
  • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế
  • Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết
  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020

Liên hệ với chúng tôi