Bảng giá phần mềm Fast Accounting 11

DIGITA là đối tác bán hàng và triển khai Phần mềm Kế toán Fast Accounting 11. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá phần mềm Fast Accounting như sau:


Bản quyền phần mềm

FA11 – DỊCH VỤ

6.000.000đ
 • 12 Phân hệ kế toán
 • 01 Cơ sở dữ liệu máy chủ (*)
 • 02 Máy trạm
 • 01 Năm miễn phí bảo trì
 • 01 Bản tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

FA11 – THƯƠNG MẠI

8.000.000đ
 • 14 Phân hệ kế toán
 • 01 Cơ sở dữ liệu máy chủ (*)
 • 02 Máy trạm
 • 01 Năm miễn phí bảo trì
 • 01 Bản tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

FA11 – XÂY LẮP

10.000.000đ
 • 15 Phân hệ kế toán
 • 01 Cơ sở dữ liệu máy chủ (*)
 • 02 Máy trạm
 • 01 Năm miễn phí bảo trì
 • 01 Bản tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

FA11 – SẢN XUẤT

12.000.000đ
 • 16 Phân hệ kế toán
 • 01 Cơ sở dữ liệu máy chủ (*)
 • 02 Máy trạm
 • 01 Năm miễn phí bảo trì
 • 01 Bản tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
(*) Cơ sở dữ liệu được cài đặt tại máy chủ Khách hàng (Máy chủ phải đảm bảo cấu hình tối thiểu)

Các dịch vụ kèm theo (tùy chọn)

 • Bản quyền cho máy trạm mua thêm (01 máy trạm): 1.000.000đ/1 máy trạm

 • Cài đặt máy chủ, máy trạm ban đầu (Áp dụng cho khách hàng ngoại tỉnh): 2.000.000đ/lần

 • Đào tạo sử dụng phần mềm (Chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở ngoại tỉnh): 1.000.000đ/buổi

 • Phí bảo trì (Miễn phí bảo trì năm đầu tiên, tối thiếu 2.000.000đ): tính trên 20% tổng giá trị bản quyền

 • Phí thuê chỗ đặt dữ liệu SQL online (**): 550.000đ/quý

(**) Cơ sở dữ liệu được đặt tại Data Center (dữ liệu được sao lưu định kỳ, được bảo mật và truy cập từ xa 24/24)

Mức phí nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT (Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

Đây là bảng giá cho phần mềm đóng gói, không chỉnh sửa. Đối với các dịch vụ chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu đặc thù cũng như đào tạo chuyên sâu
vui lòng liên hệ với DIGITA để biết thông tin chi tiết.

Liên hệ với chúng tôi