Month: September 2022

ANNOUNCEMENT OF XERO PRICE CHANGES

Dear: Our valuable Customer

Sincerely greet and thank customers for trusting and using DIGITA’s products and services

Xero (NZ) Limited & Xero (Singapore) Pte. Ltd. has just announced a change in the subscription price of Xero software for companies in Southeast Asia (as well as the rest of the world), this price change aims to continue to promote develop Xero products globally.

Xero Global Listed Price List (https://www.xero.com/pricing-plans/)

PackageBefore 15/11/2022 (USD)As of 15/11/2022 (USD)
Starter$22/month$25/month
Standard$35/month$40/month
Premium$47/month$54/month
Cashbook$12/month$13/month
Ledger$3/month$4/month
Xero Projects add-ons$7/user/month$7/user/month
Xero Expenses add-ons$4/user/month$4/user/month
Xero Analytics Plus add-ons$4/month$4/month

(Price change reference: https://www.xero.com/pricing-plans/partner-update/)

Due to the above price change of Xero, Xero’s Silver partner DIGITA in Vietnam would like to send to customers the change of the corresponding Xero software subscription price that we will apply from January 1, 2023. as follows:

PackageBefore 01/01/2023 (VND)Kể từ 01/01/2023 (VND)
Starter600.000đ/month650.000đ/month
Standard900.000đ/month1.000.000đ/month
Premium1.200.000đ/month1.400.000đ/month
Cashbook320.000đ/month340.000đ/month
Ledger80.000đ/month100.000đ/month
Xero Projects add-ons200.000đ/user/month200.000đ/user/month
Xero Expenses add-ons120.000đ/user/month120.000đ/user/month
Xero Analytics Plus add-ons120.000đ/month120.000đ/month
  • Subscription fee is converted from USD to VND and includes all taxes payable by Contractor in Vietnam
  • Subscriptions and software services are not subject to VAT, DIGITA is responsible for issuing VAT invoices in accordance with regulations

Hoping for your understanding for this change, DIGITA hopes to continue to accompany you in the future.

Regards and Thank.

Tai Le
CEO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ THUÊ BAO PHẦN MỀM XERO 15/11/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

Trân trọng kính chào và cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DIGITA trong thời gian vừa qua.

Xero (NZ) Limited & Xero (Singapore) Pte. Ltd. vừa công bố sự thay đổi giá thuê bao phần mềm Xero áp dụng cho các Công ty ở khu vực Đông Nam Á (cũng như các khu vực còn lại trên thế giới), việc thay đổi mức giá này nhằm mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm Xero trên toàn cầu.

Bảng giá niêm yết toàn cầu của Xero (https://www.xero.com/pricing-plans/)

GóiTrước 15/11/2022 (USD)Kể từ 15/11/2022 (USD)
Starter$22/tháng$25/tháng
Standard$35/tháng$40/tháng
Premium$47/tháng$54/tháng
Cashbook$12/tháng$13/tháng
Ledger$3/tháng$4/tháng
Xero Projects add-ons$7/người dùng/tháng$7/người dùng/tháng
Xero Expenses add-ons$4/người dùng/tháng$4/người dùng/tháng
Xero Analytics Plus add-ons$4/tháng$4/tháng

(Tham chiếu thay đổi chính sách: https://www.xero.com/pricing-plans/partner-update/)

Do sự thay đổi mức giá của Xero như trên, DIGITA đối tác Silver của Xero tại Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng thay đổi mức giá thuê bao phần mềm Xero tương ứng mà chúng tôi sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2023 như sau:

GóiTrước 01/01/2023 (VND)Kể từ 01/01/2023 (VND)
Starter600.000đ/tháng650.000/tháng
Standard900.000đ/tháng1.000.000/tháng
Premium1.200.000đ/tháng1.400.000/tháng
Cashbook320.000đ/tháng340.000đ/tháng
Ledger80.000đ/tháng100.000đ/tháng
Xero Projects add-ons200.000đ/người dùng/tháng200.000đ/người dùng/tháng
Xero Expenses add-ons120.000đ/người dùng/tháng120.000đ/người dùng/tháng
Xero Analytics Plus add-ons120.000đ/tháng120.000đ/tháng
  • Phí thuê bao được quy đổi từ USD sang VND và đã bao gồm các loại thuế Nhà thầu phải đóng tại Việt Nam
  • Thuê bao và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, DIGITA chịu trách nhiệm xuất hóa đơn theo đúng quy định

Mong quý khách hàng cảm thông cho sự thay đổi này, DIGITA mong muốn sẽ tiếp tục cùng đồng hành với quý khách hàng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng và Cám ơn.

Lê Vũ Tài
Giám đốc