THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ THUÊ BAO PHẦN MỀM XERO 15/11/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

Trân trọng kính chào và cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DIGITA trong thời gian vừa qua.

Xero (NZ) Limited & Xero (Singapore) Pte. Ltd. vừa công bố sự thay đổi giá thuê bao phần mềm Xero áp dụng cho các Công ty ở khu vực Đông Nam Á (cũng như các khu vực còn lại trên thế giới), việc thay đổi mức giá này nhằm mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm Xero trên toàn cầu.

Bảng giá niêm yết toàn cầu của Xero (https://www.xero.com/pricing-plans/)

GóiTrước 15/11/2022 (USD)Kể từ 15/11/2022 (USD)
Starter$22/tháng$25/tháng
Standard$35/tháng$40/tháng
Premium$47/tháng$54/tháng
Cashbook$12/tháng$13/tháng
Ledger$3/tháng$4/tháng
Xero Projects add-ons$7/người dùng/tháng$7/người dùng/tháng
Xero Expenses add-ons$4/người dùng/tháng$4/người dùng/tháng
Xero Analytics Plus add-ons$4/tháng$4/tháng

(Tham chiếu thay đổi chính sách: https://www.xero.com/pricing-plans/partner-update/)

Do sự thay đổi mức giá của Xero như trên, DIGITA đối tác Silver của Xero tại Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng thay đổi mức giá thuê bao phần mềm Xero tương ứng mà chúng tôi sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2023 như sau:

GóiTrước 01/01/2023 (VND)Kể từ 01/01/2023 (VND)
Starter600.000đ/tháng650.000/tháng
Standard900.000đ/tháng1.000.000/tháng
Premium1.200.000đ/tháng1.400.000/tháng
Cashbook320.000đ/tháng340.000đ/tháng
Ledger80.000đ/tháng100.000đ/tháng
Xero Projects add-ons200.000đ/người dùng/tháng200.000đ/người dùng/tháng
Xero Expenses add-ons120.000đ/người dùng/tháng120.000đ/người dùng/tháng
Xero Analytics Plus add-ons120.000đ/tháng120.000đ/tháng
  • Phí thuê bao được quy đổi từ USD sang VND và đã bao gồm các loại thuế Nhà thầu phải đóng tại Việt Nam
  • Thuê bao và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, DIGITA chịu trách nhiệm xuất hóa đơn theo đúng quy định

Mong quý khách hàng cảm thông cho sự thay đổi này, DIGITA mong muốn sẽ tiếp tục cùng đồng hành với quý khách hàng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng và Cám ơn.

Lê Vũ Tài
Giám đốc

Xero & Vietnam Accounting Standard (VAS) compliance

Bellow are key points to consider about Xero’s compliance when applied in Vietnam

Xero
DIGITA Solution
Use Vietnamese language– The software interface is in English
– The description of transaction and voucher forms can be in Vietnamese
– Using Vietnamese or bilingual for description
– Redesign reports & voucher forms in Vietnamese
Use VND as the accounting currency– Can use VND as the accounting currency
– Multi currency (Premium plan)
– Exchange rate handling is different from regulations
– Set up VND as the accounting currency (included in DIGITA implementation package)
– Guide to handling foreign currency transactions (included in DIGITA implementation package)
Chart of Accounts (CoA)– Default CoA is not compliance with VAS– Setup CoA to ensure compliance with VAS (Circulars 200, 133 – included in DIGITA implementation package)
Reports– Default reports in English
– Template not follow with specified by VAS
– Customize Reports specified by VAS regulations (Circulars 200, 133 – included in DIGITA implementation package):
+ Statement of Financial position
+ Statement of Profit and loss report
+ Statement of Cashflow
+ Notes to Financial Statements
Voucher forms– Default voucher template in English
– Template not follow with specified by VAS
– Customize voucher forms (included in DIGITA implementation package):
+ Payment
+ Receipt
+ Invoice (Quote)
+ Bill (Purchase Order)
+ Statement
Tax– The default tax rate is not matching with Vietnam regulation
– Tax filing forms not follow with specified by authorities
– VAT e-invoice issuing
– Setup VAT rate on Xero (included in DIGITA implementation package)
– Using data from Xero and input into free declaration software (HTKK)
– Can be integrated with 3rd party app for e-invoice (BKAV eHoadon: https://xero.vn/article/huong-dan-su-dung-tich-hop-xero-va-ehoadon/)
Fixed Asset– Basically meet the regulations in Vietnam, need some setup steps (asset type, depreciation parameters…)– Advice on how to use and manage fixed assets through DIGITA training packages
Inventory– Simple inventory tracking (suitable for small trading companies: buy and sell finished goods only)
– Can not track raw materials or work-in-progress
– Can not allocate landing cost, import tax…must do by manually
– Can not manage multiple warehouses
– Can not operate with negative inventory
– Inventory accounting method is only average cost (not other methods like FIFO…)
– Use an integrated 3rd party application for advanced inventory management:
https://apps.xero.com/function/inventory

Our Xero services: https://digita.vn/services/xero/

Xero Beautiful Business & Accounting Software

DIGITA (member of iCPA & INTA) is now the only certified Silver Xero partner in Vietnam

Hello from DIGITA!

It has been a few moments we have been annouched last time so we would like to let you know the news – DIGITA became the only certified Xero partner in Vietnam, as well as the only silver Xero Partner!

XERO CERTIFICATION

In July 2018, DIGITA became the only Xero partner in Vietnam which passed the Xero certification. These certificate proves deep knowledge of the system and its functionalities, default flows and scenarios.

XERO SILVER PARTNER

DIGITA became the only Xero silver partner in Vietnam. The silver partnership is granted to Xero partners which meet criteria of quality and experience with Xero implementations

Are you thinking about implementing a Xero Beautiful Business & Accounting Software in your company? Our experienced consultants are ready to help you!

Zalo OA: https://zalo.me/1612102250362115144
Email: [email protected]
Website: www.digita.vn
Phone: +84 28 7303 2017